Υλοποίηση Πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών στο Δήμο Ζίτσας (23.10.201)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινές Δράσεις Προώθησης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας σε Λιγότερο Προτιμώμενες Περιοχές σε Ελλάδα και Αλβανία στον Τομέα της Αμπελουργίας και της Παραγωγής Οίνου» με ακρωνύμιο WINCOME, ο Δήμος Ζίτσας διοργάνωσε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 στην Ιερά Μονή Βελλάς της Μητρόπολης Ιωαννίνων, την παρουσίαση του πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών, με θέμα: «Τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια της αμπέλου».

Η παρουσίαση του πιλοτικού έργου, έξυπνης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιέργειας αμπελώνων, έλαβε χώρα στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Βελλάς της Μητρόπολης Ιωαννίνων και στο νεόφυτο αμπέλι της Μονής, συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ.

Δείτε την Απολογιστική Έκθεση του Πιλοτικού Έργου εδώ