Υλοποίηση Πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών στο Δήμο Αμυνταίου (27.10.201)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινές Δράσεις Προώθησης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας σε Λιγότερο Προτιμώμενες Περιοχές σε Ελλάδα και Αλβανία στον Τομέα της Αμπελουργίας και της Παραγωγής Οίνου» με ακρωνύμιο WINCOME, ο Δήμος Αμυνταίου διοργάνωσε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στο Αμπέλι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), την παρουσίαση του πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών, με θέμα: «Τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια της αμπέλου».

Η παρουσίαση του πιλοτικού έργου, έξυπνης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιέργειας αμπελώνων, έλαβε χώρα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΑ και στο αμπέλι του Οινοποιείου.

Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στις πιο αποδοτικές τεχνικές παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελιών, από ειδικούς στον τομέα της καλλιέργειας αμπελιών.

Εντός του συγκεκριμένου αμπελώνα πραγματοποιήθηκε η επίδειξη των τεχνικών παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελιών που εφαρμόστηκαν πιλοτικά στο πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού έργου.  Οι εκπρόσωποι των Εταίρων του Έργου, καθώς και τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη, είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια, σε ένα πραγματικό περιβάλλον, και συνεπώς να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία βασιζόμενοι σε έρευνα πεδίου.