Zbatimi i Projektit Pilot/Demostrues të Prodhimit Smart të Materialit Shumëzues në Bashkinë Amyntaio (27.10.201)

Në kuadër të zbatimit të Πράξης «Κοινές Δράσεις Προώθησης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας σε Λιγότερο Προτιμώμενες Περιοχές në Greqi dhe Αλβανία në Tomea της Αμπελουργίας και της Παραγωγής Οίνου» me akronymio WINCOME, ο Δήμος Αμυνταίου διοργάνωσε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 (ΑΣΕΠΑ), παρουσίαση του πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών, me temë: «Τεχνικές prodhimi πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια της αμπελιού».

Η παρουσίαση του έργου τεχνικού, έξυπνης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιέργειας αμπελώνων, έλαβε χώρα στις κτηριακές του έργου του ΑΣΕΠΑ και στο αμπέλι του Οινοποιείου.

Seksioni i parë që përfshin trajnimin e mëtejshëm të mëtejshëm në prodhimin më të mirë të produktit, nga të veçantat në fushën e kultivimit të ampelionëve.

Εντός του συγκεκριμένου αμπελώνα πραγματοποιήθηκε η επίδειξη των τεχνικών παραγωγής πολλαπλασιαστικού μηχανικού αμπελώνα που εφαρμόστηκε πιλοτικά στο σχεδιασμό του pilote. Përfaqësuesit e Etairon του Έργου, si dhe për vendet e përfshira në pjesë, kishin një mundësi për të eksploruar prodhimin e πολλαπλασιαστικού të pajisjes për kultivimin, në një real, dhe mund të kenë një përvojë shumë të rëndësishme në mjedisin e fushës së hulumtimit.