Takim i ndërmjetëm në kuadrin e Projektit (Shqipëri, 15.10.2020)

Më 15 Tetor 2020, Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal PB5 i Projektit WINCOME, realizoi Takimin e Ndërmjetëm përmes Platformës ZOOM, për diskutimin e atyre që janë realizuar në kuadrin e projektit, dhe programimin e atyre që ende duhen arritur.