Kontakte

MUNICIPALITY OF ZITSA
(LB)

Passaronos Avenue 1
Zip code 45445, Eleousa, Greece
Tel: +30 26533 60000
Email: zitsa@zitsa.gov.gr
Site: www.zitsa.gov.gr

MUNICIPALITY OF AMYNTAIO (PB2)

Grigoriou Nikolaidi, 2
Zip code 53200, Amyndeo, Greece
Tel: +30 23863 50100
Email: dimarhosthk@amyntaio.gr
Site: https://www.amyntaio.gr/

REGION OF WESTERN MACEDONIA (PB3)

Active Urban Planning Zone (ZEP) of Kozani
Zip code 50100, Kozani, Greece
Tel: +30 24610 52610
Email: ambasv@gmail.com
Site: https://www.pdm.gov.gr/

KËSHILLI RAJONAL I KORÇËS (PB4)

Bld.Republika, Lagja 3
Korçë, Albania
Tel: +355 8224 2009
Email: infocenter@korcaregion.com
Site: http://www.korcaregion.com

QENDRA PËR BASHKËPUNIM DHE ZHVILLIM RAJONAL (PB5)

Rruga Reshit Çollaku, Τίρανα 1001,
Shqipëri, Albania
Tel: +355 4226 7774
Email: info@rcdcalbania.org