Info Day (Shqipëri, 23.05.2019)

Në kuadrin e implementimit të Projektit WINCOME, Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal (PB5) me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Këshillit Rajonal të Korçës, realizoi më 23 Maj 2019, Ditë Informimi me qëllim informimin e publikut dhe palëve të interesuara mbi objektivat e përgjithshme dhe rezultatet e projektit, tërheqjen e pjesëmarrësve potencialë (NVM) dhe informimin e tyre mbi përfitimet nga projekti, si dhe për çështje teknike në lidhje me propozimin për pjesëmarrje.