Kategori Uncategorized

Info Day (Shqipëri)

Këshilli Rajonal i Korçës (PB4) )organizoi “Ditë Informimi” në ambientet e Këshillit Rajonal të Korçës të të cilën u theksua rëndësia e projektit WINCOME për rajonin, palët interesuese dhe komunitetin. Një prezantim i detajuar i objektivave të projektit, qëllimeve dhe…

Material i Dorëzueshëm 3.5.1 (Shqipëri, PB5)

Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal përfundoi materialin e dorëzueshëm: “Plan Operacional Rajonal për Ripërdorimin e Vreshtave të Braktisura” studim nga Prof. Dr. Assoc. Gjergji Papa, Agricultural Expert Qëllimi i studimit ishte përgatitja e një plani operacional rajonal për ripërdorimin…