Kategori Uncategorized

Zbatimi i Projektit Pilot/Demostrues të Prodhimit Smart të Materialit Shumëzues në Bashkinë Amyntaio (27.10.201)

Në kuadër të zbatimit të Πράξης «Κοινές Δράσεις Προώθησης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας σε Λιγότερο Προτιμώμενες Περιοχές në Greqi dhe Αλβανία në Tomea της Αμπελουργίας και της Παραγωγής Οίνου» me akronymio WINCOME, ο Δήμος Αμυνταίου διοργάνωσε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021…

Ditë Informimi në Bashkinë Amynteo (14.10.2021)

Më datë 14 tetor 2021, në kuadër të projektit WINCOME, në sallën e Qendrës Kulturore të Amyntaio u organizua nga Bashkia Amyntaio një Ditë Informimi me temë: “Marketimi, promovimi & ekstroversioni i produkteve të verës”. Qëllimi i takimit ishte informimi…

Info Day (Shqipëri, 23.05.2019)

Në kuadrin e implementimit të Projektit WINCOME, Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal (PB5) me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Këshillit Rajonal të Korçës, realizoi më 23 Maj 2019, Ditë Informimi me qëllim informimin e publikut dhe palëve të interesuara mbi…