Seminar i Përbashkët Tematik i Biznesit në Komunën e Zicës (8.10.2021)

Më datë 8 tetor 2021, në kuadër të projektit WINCOME, në sallën e Qendrës Kulturore të Komunitetit Zicë, u organizua nga Bashkia Zicë Seminar Tematik me temë: “Marketimi, promovimi dhe ekstroversioni i produkteve të verës. “.

Qëllimi i seminarit të përbashkët tematik të biznesit ishte përgatitja e duhur e prodhuesve të interesuar të verës (nga Greqia), në mënyrë që ata të fitojnë njohuritë e shfrytëzimit të prodhimit të tyre në planin e biznesit. Seminari u fokusua në:
• në prezantimin e thesareve të vreshtarisë të zonës së Zicës, Janinë: Debina – Vllaçiko – Bekari.
• në marketing, promovim dhe ekstroversion të prodhimeve të verës të zonës vreshtarisë së Zicës, Janinë.
• në teknikat moderne dhe tradicionale të prodhimit të verës
Të pranishmit patën mundësinë të udhëzohen në ambientet e Verarisë “GLINAVOS” në Zicë dhe të trajnohen në fushën e Marketingut dhe promovimit të produkteve të verës.