Agroseminare Tematike Lokale në Bashkinë Zicë (9.10.2021)

 

Të shtunën, datë 9 tetor 2021, në kuadër të projektit WINCOME dhe në Qendrën Kulturore të Komunitetit Zicë, u zhvilluan dy (2) Agroseminare Tematike Lokale me temë: “Praktikat e mira, Aplikacionet Smart dhe prodhimi modern. teknikat në fushën e verës dhe vreshtarisë”.
Qëllimi i Agroseminareve tematike vendore ishte përgatitja e duhur e prodhuesve të interesuar të verës, në mënyrë që ata të fitonin njohuritë për shfrytëzimin e prodhimit të tyre. Konkretisht, u prezantuan praktikat e mira, aplikimet inteligjente dhe teknikat moderne të prodhimit në fushën e verërave dhe vreshtarisë, siç dolën nga një sërë rezultatesh dhe studimesh të projektit.
Në kuadër të realizimit të agroseminareve, pas përfundimit të pjesës teorike edukative të prezantimeve, u ndoqën trajnime në terren në dy kantinat e mëdha të Zicës, Veraria “GLINAVOS” & Kantina “ZOINOS”.