Agroseminare Tematike Lokale në Bashkinë Amyntaio (15.10.2021)

 

Të premten, datë 15 tetor 2021, në kuadër të projektit WINCOME dhe në sallën e degustimit të Kantinës së Kooperativës Bujqësore të Zonës së Gjerë Amyntaio (ASEPA), u zhvilluan dy (2) Agroseminare Tematike Lokale. mbi: “Praktika të mira, teknika moderne të prodhimit dhe aplikime të zgjuara të verës dhe vreshtarisë”.
Qëllimi i Agroseminareve tematike vendore ishte përgatitja e duhur e prodhuesve të interesuar të verës, në mënyrë që ata të fitonin njohuritë për shfrytëzimin e prodhimit të tyre. Konkretisht, u prezantuan praktikat e mira, aplikimet inteligjente dhe teknikat moderne të prodhimit në fushën e verërave dhe vreshtarisë, siç dolën nga një sërë rezultatesh dhe studimesh të projektit.

Në kuadër të realizimit të agroseminareve, pas përfundimit të pjesës teorike edukative të prezantimeve, pasuan trajnime në terren. E para në bodrumin dhe depozitat e ASEPA-s për proceset moderne të verës dhe plakjes dhe e dyta në Vreshtin e ASEPA-s për metodat e reja të Vreshtarisë.