ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Δήμος Ζίτσας (Συντονιστής Εταίρος) Τίτλος Παραδοτέου
Ελλάδα
Π.Ε. 1 Διαχείριση Έργου και Συντονισμός
Παραδοτέο 1.1.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Παραδοτέο 1.1.2 Σχέδιο διασφάλισης δράσης και ποιότητας
Παραδοτέο 1.1.3 Συντονισμός της προόδου του έργου και εκθέσεις προόδου
Παραδοτέο 1.1.4 Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης στην Ελλάδα και Συμμετοχή σε Διεταιρικές Συναντήσεις (1 στην Ελλάδα και 2 στην Αλβανία)
Παραδοτέο 1.1.5 Έλεγχος φακέλου
Π.Ε. 2 Επικοινωνία και Διάδοση
Παραδοτέο 2.1.1 Κοινό Πλάνο Επικοινωνίας/ Προβολής και Έκθεση Αξιολόγησης (Ελλάδα/Αλβανία)
Παραδοτέο 2.1.2 Λογότυπο Έργου, Δημιουργικός σχεδιασμός – οριστικοποίηση
Παραδοτέο 2.1.3 Διαδικτυακή Πλατφόρμα Έργου (Τρίγλωσση)
Παραδοτέο 2.1.4 Εκλαϊκευμένη Έκδοση Έργου (Layman’s Report-Τρίγλωσσο)
Π.Ε. 3 Πολυδιάστατη Ανάλυση του Οινικού Τομέα στην επιλεγμένη για το WINCOME Διασυνοριακή Περιοχή
Παραδοτέο 3.1.1 Διερεύνηση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος Οινικού Κλάδου στη Ζίτσα
Παραδοτέο 3.1.2 Κοινή καταλογογράφηση και εμπορική αξιολόγηση των τοπικών ποικιλιών κρασιών (Ζίτσα – Αμύνταιο – Κορυστά)
Παραδοτέο 3.1.3 Διαδικτυακή Πλατφόρμα Έργου και χωρική βάση δεδομένων για τοπικές ποικιλίες και παραγωγικές μονάδες κρασιού (Ζίτσα)
Παραδοτέο 3.1.4 Χαρτογράφηση με Drone της Παραγωγής Ζώνης Οίνου της Ζίτσας
Παραδοτέο 3.1.5 Τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων (Ζίτσα)
Π.Ε. 4 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων για Έξυπνη Εξειδίκευση στον Οινικό Τομέα
Παραδοτέο 4.1.1 Καταγραφή και διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας (γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών της Ζίτσας)
Παραδοτέο 4.1.2 Πιλοτικό Έργο για την Έξυπνη παραγωγή υλικού διάδοσης της αμπελουργίας
Παραδοτέο 4.1.3 Πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο μιας «έξυπνης μονάδας παραγωγής κρασιού» (Ζίτσα) (Ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά)
Παραδοτέο 4.1.4 Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων των βέλτιστων πρακτικών για την έξυπνη παραγωγή κρασιού και την αμπελουργία
Π.Ε. 5 Κοινές δράσεις εκμετάλλευσης και προωθητικών ενεργειών προϊόντων οίνου -Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων
Παραδοτέο 5.1.1 Περίπτερο (εκθεσιακός χώρος) κρασιού και αγροδιατροφικών προϊόντων
Παραδοτέο 5.1.2 Θεματική εγγραφή στον Εθνικό Δείκτη Άυλης Κληρονομιάς (UNESCO, Art.12) Παραδοσιακής Τοπικής Αμπελουργίας και Παραγωγής Οίνου
Παραδοτέο 5.1.3 Συμμετοχή σε διασυνοριακές εκθέσεις κρασιού (1 στην Ελλάδα)
Παραδοτέο 5.1.4 Διοργάνωση: δύο (2) τοπικών θεματικών αγρο-σεμιναρίων και ενός (1) κοινού θεματικού επιχειρηματικού σεμιναρίου (με επιτόπια κατάρτιση) και Συμμετοχή σε ένα (1) Κοινό θεματικό σεμινάριο (με επιτόπια κατάρτιση) (Αλβανία)
Παραδοτέο 5.1.5 Κοινή μελέτη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του Έργου (Ελλάδα/Αλβανία)

 

 

Δήμος Αμύνταιου (Δικαιούχος 2) Τίτλος Παραδοτέου
Ελλάδα
Π.Ε. 1 Διαχείριση Έργου και Συντονισμός
Παραδοτέο 1.2.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Παραδοτέο 1.2.2 Συντονισμός της προόδου του έργου και εκθέσεις προόδου
Παραδοτέο 1.2.3 Συμμετοχή σε Διεταιρικές Συναντήσεις (1 στην Ελλάδα και 2 στην Αλβανία)
Παραδοτέο 1.2.4 Διοργάνωση 1 ενδιάμεσης συνάντησης έργου στην Ελλάδα
Παραδοτέο 1.2.5 Έλεγχος φακέλου
Π.Ε. 2 Επικοινωνία και Διάδοση
Παραδοτέο 2.2.1 Έντυπες και Διαδικτυακές δημοσιεύσεις (Ελλάδα)
Παραδοτέο 2.2.2 Ημέρα ενημέρωσης (Ελλάδα)
Παραδοτέο 2.2.3 Υλικό προώθησης έργου-Φυλλάδια, USB, banner, αφίσες, φυλλάδιο αποτελεσμάτων έργου (ελληνική και αγγλική έκδοση)
Παραδοτέο 2.2.4 Περιεχόμενα για την διαδικτυακή πλατφόρμα (Αγγλικά)
Π.Ε. 3 Πολυδιάστατη Ανάλυση του Οινικού Τομέα στην επιλεγμένη για το WINCOME Διασυνοριακή Περιοχή
Παραδοτέο 3.2.1 Διερεύνηση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος Οινικού Κλάδου στο Αμύνταιο
Παραδοτέο 3.2.2 Αξιολόγηση διασυνοριακών και διεθνών εμπορικών δικτύων προϊόντων οίνου
Παραδοτέο 3.2.3 Διαδικτυακή Πλατφόρμα GIS και Χωρική Βάση Δεδομένων Ζωνών Ποικιλιών Κρασιού και Μονάδων Παραγωγής
Παραδοτέο 3.2.4 Τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων (Αμύνταιο)
Π.Ε. 4 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων για Έξυπνη Εξειδίκευση στον Οινικό Τομέα
Παραδοτέο 4.2.1 Πιλοτικό Σχέδιο για την Έξυπνη παραγωγή υλικού διάδοσης της αμπελουργίας
Παραδοτέο 4.2.2 Κοινή μελέτη για τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου
Π.Ε. 5 Κοινές δράσεις εκμετάλλευσης και προωθητικών ενεργειών προϊόντων οίνου -Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων
Παραδοτέο 5.2.1 Περίπτερο (εκθεσιακός χώρος) κρασιού και αγροδιατροφικών προϊόντων
Παραδοτέο 5.2.2 Θεματική εγγραφή στον Εθνικό Δείκτη Άυλης Κληρονομιάς (UNESCO, Art.12) Παραδοσιακής Τοπικής Αμπελουργίας και Παραγωγής Οίνου
Παραδοτέο 5.2.3 Διοργάνωση μίας (1) διασυνοριακής έκθεσης οίνου στην Ελλάδα
Παραδοτέο 5.2.4 Διοργάνωση: δύο (2) τοπικών θεματικών αγρο-σεμιναρίων και ενός (1) κοινού θεματικού επιχειρηματικού σεμιναρίου (συμπ/νης της επιτόπιας κατάρτισης) και Συμμετοχής σε ένα (1) Κοινό θεματικό σεμινάριο (συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας κατάρτισης) (στην Αλβανία)
Παραδοτέο 5.2.5 Κοινή μελέτη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του Έργου (Ελλάδα/Αλβανία)

 

 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Δικαιούχος 3) Τίτλος Παραδοτέου
Ελλάδα
Π.Ε. 1 Διαχείριση Έργου και Συντονισμός
Παραδοτέο 1.3.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Παραδοτέο 1.3.2 Συντονισμός της προόδου του έργου και εκθέσεις προόδου
Παραδοτέο 1.3.3 Συμμετοχή σε Διεταιρικές Συναντήσεις (2 στην Ελλάδα και 2 στην Αλβανία)
Παραδοτέο 1.3.4 Έλεγχος φακέλου
Π.Ε. 2 Επικοινωνία και Διάδοση
Παραδοτέο 2.3.1 Ενημερωτική Ημερίδα (Ελλάδα)
Π.Ε. 3 Πολυδιάστατη Ανάλυση του Οινικού Τομέα στην επιλεγμένη για το WINCOME Διασυνοριακή Περιοχή
Παραδοτέο 3.3.1 Κοινή καταλογογράφηση και εμπορική αξιολόγηση των τοπικών ποικιλιών κρασιών (Αμύνταιο)
Π.Ε. 4 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων για Έξυπνη Εξειδίκευση στον Οινικό Τομέα
Παραδοτέο 4.3.1 Καταγραφή και διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας (γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών Αμυνταίου)
Παραδοτέο 4.3.2 Πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο μιας «έξυπνης μονάδας παραγωγής κρασιού» (Αμύνταιο) (Ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά)
Π.Ε. 5 Κοινές δράσεις εκμετάλλευσης και προωθητικών ενεργειών προϊόντων οίνου -Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων
Παραδοτέο 5.3.1 Συμμετοχή σε διασυνοριακές εκθέσεις κρασιού (1 στην Ελλάδα)
Παραδοτέο 5.3.2 Συνεργασία στη Διοργάνωση: δύο (2) τοπικών θεματικών αγρο-σεμιναρίων (με επιτόπια κατάρτιση)
Παραδοτέο 5.3.3 Συμμετοχή σε δύο (2) Κοινά θεματικά σεμινάρια (με επιτόπια κατάρτιση) (Ελλάδα / Αλβανία)
Π.Ε.6 Δραστηριότητες εκτός της περιοχής του προγράμματος
Παραδοτέο 6.3.1 Συμμετοχή σε μία (1) περιφερειακή έκθεση αγροτροφών

 

 

  Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς (Δικαιούχος 4) Τίτλος Παραδοτέου
Αλβανία
Π.Ε. 1 Διαχείριση Έργου και Συντονισμός
Παραδοτέο 1.4.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Παραδοτέο 1.4.2 Συντονισμός της προόδου του έργου και εκθέσεις προόδου
Παραδοτέο 1.4.3 Διοργάνωση 1 Ενδιάμεσης συνάντησης έργου στην Αλβανία
Παραδοτέο 1.4.4 Συμμετοχή σε Συναντήσεις (2 στην Ελλάδα)
Π.Ε. 2 Επικοινωνία και Διάδοση
Παραδοτέο 2.4.1 Περιεχόμενο για διαδικτυακή πλατφόρμα έργου (Αλβανικά)
Παραδοτέο 2.4.2 Ενημερωτική ημερίδα (Αλβανία)
Παραδοτέο 2.4.3 Υλικό προώθησης έργου-Φυλλάδια, USB, Αφίσες, φυλλάδιο αποτελεσμάτων έργου (Αλβανική έκδοση – Μεταφράσεις και προμήθεια)
Π.Ε. 3 Πολυδιάστατη Ανάλυση του Οινικού Τομέα στην επιλεγμένη για το WINCOME Διασυνοριακή Περιοχή
Παραδοτέο 3.4.1 Καταλογογράφηση και εμπορική αξιολόγηση των τοπικών ποικιλιών κρασιών (Κορυτσά)
Παραδοτέο 3.4.2 Διαδικτυακή Πλατφόρμα GIS και Χωρική Βάση Δεδομένων Ζωνών Ποικιλιών Κρασιού και Μονάδων Παραγωγής (Κορυτσά)
Παραδοτέο 3.4.3 Χαρτογράφηση με Drone της Παραγωγής Ζώνης Οίνου της Κορυτσάς
Π.Ε. 4 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων για Έξυπνη Εξειδίκευση στον Οινικό Τομέα
Παραδοτέο 4.4.1 Καταγραφή και διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας (γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών της Κορυτσάς)
Παραδοτέο 4.4.2 Πιλοτικό Έργο για την Έξυπνη παραγωγή υλικού διάδοσης της αμπελουργίας
Π.Ε. 5 Κοινές δράσεις εκμετάλλευσης και προωθητικών ενεργειών προϊόντων οίνου -Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων
Παραδοτέο 5.4.1 Συμμετοχή σε διασυνοριακές εκθέσεις κρασιού (1 στην Ελλάδα)
Παραδοτέο 5.4.2 Συμμετοχή σε δύο (2) κοινά θεματικά επιχειρηματικά σεμινάρια (με επιτόπια κατάρτιση) (1 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία)

 

 

Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Δικαιούχος 5) Τίτλος Παραδοτέου
Αλβανία
Π.Ε. 1 Διαχείριση Έργου και Συντονισμός
Παραδοτέο 1.5.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Παραδοτέο 1.5.2 Συντονισμός της προόδου του έργου και εκθέσεις προόδου
Παραδοτέο 1.5.3 Διοργάνωση 1 Ενδιάμεσης συνάντησης έργου στην Αλβανία
Παραδοτέο 1.5.4 Συμμετοχή σε Συναντήσεις (1 στην Αλβανία και 2 στην Ελλάδα)
Π.Ε. 2 Επικοινωνία και Διάδοση
Παραδοτέο 2.5.1 Περιεχόμενο για διαδικτυακή πλατφόρμα έργου (Αλβανικά)
Παραδοτέο 2.5.2 Ενημερωτική ημερίδα (Αλβανία)
Παραδοτέο 2.5.3 Συνεισφορά στην Εκλαϊκευμένη Έκδοση Έργου (Layman’s Report-Τρίγλωσσο)
Π.Ε. 3 Πολυδιάστατη Ανάλυση του Οινικού Τομέα στην επιλεγμένη για το WINCOME Διασυνοριακή Περιοχή
Παραδοτέο 3.5.1 Τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων (Κορυτσά)
Π.Ε. 4 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων για Έξυπνη Εξειδίκευση στον Οινικό Τομέα
Παραδοτέο 4.5.1 Πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο μιας «έξυπνης μονάδας παραγωγής κρασιού» (Κορυτσά) (Ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά)
Π.Ε. 5 Κοινές δράσεις εκμετάλλευσης και προωθητικών ενεργειών προϊόντων οίνου -Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων
Παραδοτέο 5.5.1 Θεματική εγγραφή στον Εθνικό Δείκτη Άυλης Κληρονομιάς (UNESCO, Art.12) Παραδοσιακής Τοπικής Αμπελουργίας και Παραγωγής Οίνου
Παραδοτέο 5.5.2 Συμμετοχή σε διασυνοριακές εκθέσεις κρασιού (2 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία)
Παραδοτέο 5.5.3 Έκθεση αξιολόγησης (Τρίγλωσση) αποτελεσμάτων διασυνοριακών εκθέσεων (2 στην Αλβανία και 2 στην Ελλάδα)
Παραδοτέο 5.5.4 Διοργάνωση ενός (1) κοινού θεματικού επιχειρηματικού σεμιναρίου στην Αλβανία (με επιτόπια κατάρτιση) και Συμμετοχή σε ένα (1) Κοινό θεματικό επιχειρηματικό σεμινάριο (με επιτόπια κατάρτιση) (Ελλάδα)
Παραδοτέο 5.5.5 Μελέτη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του Έργου (Αλβανία)