Ενημερωτική Ημερίδα (Αλβανία)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (Εταίρος 4) διοργάνωσε το «Ενημερωτική Ημερίδα» στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κορυτσάς όπου επεσήμανε τη σημασία του έργου WINCOME για την περιοχή, τους ενδιαφερόμενους και την κοινότητα. Έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση των στόχων και του ρόλου του έργου “WINCOME” σε εκπροσώπους και συμμετέχοντες. Επίσης, οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν διαφορετικές παρουσιάσεις για τις Ποικιλίες Τοπικών Κρασιών, την παράδοση στην παραγωγή κρασιού, την καλλιέργεια κρασιού, τη στρατηγική στον τομέα του κρασιού και την τελευταία τάση της παραγωγής κρασιού. Το τελευταίο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στις συζητήσεις σχετικά με τις εμπειρίες της αγοράς οίνου από τον επιχειρηματικό τομέα του σταφυλιού και του κρασιού, τα προβλήματα των ενδιαφερομένων στην παραγωγή κρασιού, τη συγκριτική αξιολόγηση και τις νέες προτεραιότητες για τον τομέα που θα υλοποιηθούν μέσα από το έργο στα επόμενα βήματα της εκτέλεση.

Πληροφορίες και φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε και εδώ:

http://www.korcaregion.com/index.php?lang=1&idm=534&idr=88&mod=1