Ενημερωτική Ημερίδα (Αλβανία, 23.05.2019)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WINCOME, το Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5) με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κορυτσάς, πραγματοποίησε στις 23 Μαΐου 2019, μία Ενημερωτική Ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών για τους γενικούς στόχους και τα αποτελέσματα του έργου. Προσέλκυσαν πιθανούς συμμετέχοντες (ΜΜΕ) και τους ενημέρωσαν για τα οφέλη της συμμετοχής στο έργο, καθώς και για τεχνικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματική τους πρόταση.