Δικαιούχοι

Ελλάδα

Αλβανία

Δήμος Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας απλώνεται στο βορειοδυτικό γεωγραφικό τμήμα της Ελλάδας, έχει έκταση 465,6 km² και πληθυσμό 17.293 κατοίκους.

Ανήκει στην περιφέρεια Ηπείρου και είναι ένας από τους οκτώ δήμους (Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος Ζίτσας έχει μεγάλη και σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ, καθώς έχει διαχειριστεί με επιτυχία πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενώ διαθέτει άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Δήμος Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Φλώρινας και έχει συνολική έκταση 599,6 km²και πληθυσμό 16.973 κατοίκους. Η περιοχή του Δήμου χαρακτηρίζεται ως ορεινή – ημιορεινή με εξαίρεση τα αγροκτήματα του Αμυνταίου και του Ροδώνα, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο πεδινά.

Ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και προέκυψε από την συνένωση των τριών προϋπαρχόντων Καποδιστριακών δήμων Αμυνταίου, Φιλώτα και Αετού και των τριών ανεξάρτητων καποδιστριακών Κοινοτήτων Λεχόβου, Νυμφαίου και Βαρικού.

Έδρα του δήμου είναι το Αμύνταιο και ιστορική έδρα το Νυμφαίο.

Ο Δήμος Αμυνταίου έχει μεγάλη και σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ, καθώς έχει διαχειριστεί με επιτυχία πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενώ διαθέτει άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το δυτικό κομμάτι της Μακεδονίας. Καταλαμβάνει έκταση 9.451 km² και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 283.689 κατοίκους. Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσά της είναι η Κοζάνη. Επίσης, συχνά χαρακτηρίζεται ως η «ενεργειακή καρδιά» της Ελλάδας, αφού στο έδαφός της παράγονται περίπου τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας όλης της χώρας.
Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει συμμετάσχει σε πολλά συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και έχει διαχειριστεί με επιτυχία περισσότερα από 4.000.000€ συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς

Η Περιφέρεια Κορυτσάς είναι μία από τις 12 περιοχές της Αλβανίας και έχει έκταση 3.711 km² και πληθυσμό 258.100 κατοίκους. Η περιοχή της Κορυτσάς περιλαμβάνει την επαρχία Devoll , την επαρχία Kolonjë , την επαρχία της Korça και την επαρχία Pogradec . Η έδρα της Περιφέρειας Κορυτσάς βρίσκεται στην πόλη της Κορυτσάς. Η Περιφέρεια Κορυτσάς συνορεύει στα βορειοανατολικά και ανατολικά με τη Βόρεια Μακεδονία, στα νότια με την Ελλάδα, στα νοτιοδυτικά με την περιοχή του Αργυροκάστρου , στα δυτικά με την περιοχή του Μπεράτ και στα βορειοδυτικά με την περιοχή του Ελμπασάν .
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τη νομική ευθύνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των ενεργειών περιφερειακού ενδιαφέροντος (περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός) και επομένως παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (RCDC)

Το Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (RCDC), είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007, με στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της γνώσης και της κατανόησης των διαδικασιών βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης μέσω μελέτης, έρευνας, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε τομείς όπως οι κοινωνικές πολιτικές, η απασχόληση, η ανεργία, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η ισότητα των φύλων, η υγειονομική περίθαλψη, η τουριστική ανάπτυξη, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, η τέχνη και ο πολιτισμός.

Το RCDC είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών μέσω του σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης έργων που συμβάλλουν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Διαθέτει έντονη παρουσία και δραστηριότητα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ και μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων και παρουσία στην περιοχή του έργου, καθώς έχει υποστηρίξει αρκετές εθνικές αρχές και ιδιωτικές εταιρείες στον σχεδιασμό προγραμμάτων γεωργικής διαχείρισης.