Κατηγορία Uncategorized

Ενημερωτική Ημερίδα (Αλβανία)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (Εταίρος 4) διοργάνωσε το «Ενημερωτική Ημερίδα» στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κορυτσάς όπου επεσήμανε τη σημασία του έργου WINCOME για την περιοχή, τους ενδιαφερόμενους και την κοινότητα. Έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση των στόχων και…

Διαγωνισμός για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (Αλβανία, Εταίρος 4)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (Εταίρος 4) ξεκίνησε μια διαδικασία διαγωνισμού, που βασίζεται στο έντυπο αίτησης του έργου WINCOME. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να σχεδιάσει διάφορους…