Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα και άμεσα αποτελέσματα του έργου:

 • Θα υποστηριχθούν πάνω από 100 επιχειρήσεις οίνου και αμπελουργίας (όχι οικονομικά) από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.
 • Οι κοινές διασυνοριακές εκθέσεις οίνου θα προωθήσουν την επιχειρηματική διασυνοριακή συνεργασία.
 • Το WINCOME θα ανοίξει το δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις που θα παράγουν απτά και ορατά αποτελέσματα στην παραγωγή κρασιού και την αμπελουργία. Ο ενδιαφερόμενος του έργου θα επωφεληθεί από μια μεγάλη ευκαιρία που δίνεται για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για σκοπούς ανάπτυξης επιχειρήσεων.
 • Τουλάχιστον 200 νέοι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές παραγωγής κρασιού και αμπελουργίας.
 • Τουλάχιστον 20 τοπικές παραδοσιακές τεχνικές αμπελουργίας και παραγωγής κρασιού θα παρουσιαστούν επιτόπου.
 • 5 φιλικά προς το χρήστη καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ θα αναπτυχθούν και θα είναι διαθέσιμα για χρήση.
 • Το WINCOME, θα χρησιμεύσει ως βέλτιστη πρακτική και σύγχρονο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης για περιοχές με μικρότερη προτίμηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Τα αναμενόμενα, απτά και ορατά αποτελέσματα του έργου:

 • Πολυδιάστατη Ανάλυση του Τομέα Επιχειρήσεων Οίνου στη διασυνοριακή περιοχή WINCOME.
 • Μελέτες (x2) σχετικά με το Εξωτερικό & Εσωτερικό Περιβάλλον του Τομέα του Κρασιού.
 • Κατάλογος και εμπορική αξιολόγηση των τοπικών ποικιλιών κρασιού.
 • Εκτίμηση Διασυνοριακών και Διεθνών Εμπορικών Δικτύων Οινικών Προϊόντων.
 • Διαδικτυακή Πλατφόρμα GIS και Χωρική Βάση Δεδομένων Ζωνών Ποικιλιών Κρασιού και Μονάδων Παραγωγής.
 • Τοπικά & Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια (x3) για την Επαναχρησιμοποίηση Εγκαταλειμμένων Αμπελώνων
 • Χωρική ανάλυση και ταξινόμηση των Τοπικών Ζωνών Παραγωγής Οίνου (συμπεριλαμβανομένων εγκαταλελειμμένων) χρησιμοποιώντας Drones και ICT Εργαλεία Χαρτογράφησης.
 • Έξυπνη εξειδίκευση / Κοινή εκμετάλλευση και προώθηση
 • Καταγραφή & Διερεύνηση της γενετικής μεταβλητότητας (γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών)
 • Εργαλεία Επιχειρηματικού & Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (x3) μιας «Μονάδας Παραγωγής Έξυπνου Οίνου».
 • Πιλοτικά έργα επίδειξης (x3) για έξυπνη παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλων.
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές για έξυπνη παραγωγή κρασιού και αμπελουργίας.
 • Περίπτερα πληροφοριών (εκθεσιακοί χώροι).
 • Διοργάνωση 1 Διασυνοριακής Έκθεσης Οίνου.
 • Εγγραφές στους Εθνικούς Δείκτες Άυλης Κληρονομιάς (UNESCO, Art.12) σχετικά με την Παραδοσιακή Τοπική Αμπελουργία & Παραγωγή Οίνου.
 • Ανταλλαγή γνώσεων – Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων
 • Διοργάνωση κοινών θεματικών επιχειρηματικών σεμιναρίων (X2).
 • Διοργάνωση 4 τοπικών θεματικών αγρο-σεμιναρίων (συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας εκπαίδευσης).
 • Μελέτες βιωσιμότητας (X2) των αποτελεσμάτων του έργου (Ελλάδα / Αλβανία).